“Veel van ons gedrag is een poging om onszelf te verdedigen en te beschermen tegen ongemakkelijke situaties, gevoelens en emoties. We proberen de angst die we voelen als gevolg van confrontatie met datgene dat we niet kunnen controleren, van ons af te schudden”, Bob Neimeyer. “Het vraagt nederigheid en bescheidenheid om het niet-weten en het feit dat we niet alles kunnen controleren onder ogen te zien en te omarmen.” 

Ik wil je graag uitnodigen om jouw verdedigingsmechanisme te onderzoeken en je ruimte geven om een nieuwe werkelijkheid te vormen. 
Ik werk: 

Ervaringsgericht: 

Dit betekent dat we niet alleen gaan praten over waar je tegenaan loopt maar ook contact maken met wat er van binnen bij je is, Zo word je je bewust van hoe jij het altijd doet. En zo kan je het herkennen en daardoor leren te kiezen. Dit kan met behulp van praktische oefeningen en/of technieken die je meer bij jezelf brengen of door middel van systemisch werken of psycho synthese. Ik werk ook met trauma gerelateerde klachten. Dit kan met lichaamsgerichte oefeningen, maar EMDR kan ook een mooie aanvulling zijn in het proces. 

Met jou als geheel:

Het is belangrijk om je hoofd te verbinden met je ziel en je lichaam. Ik geloof dat heel veel lichamelijke klachten ontstaan doordat er iets in je psyche verstoord is. Als je meer ruimte en aandacht geeft aan wat je vanbinnen voelt, kan het naar buiten komen. Dit is spannend en voelt kwetsbaar, maar ook als thuiskomen. Het klopt.

Lichaamsgericht:

Ik wil in de sessies aandacht hebben voor je gedachten, je gewoonten en de signalen van je lichaam. Zo ga je dit steeds meer herkennen en kan je meer vanuit jezelf je verbinden met de ander.

In het hier en nu:

Ik geloof dat ervaringen in het nu, iets zeggen over daar en dan. Ik wil graag werken met wat zich nu aandient, bij jou en in contact met mij. 

Vanuit de Bron:

Ik wil graag zonder oordeel en schaamte kijken naar alles wat er is. Ik geloof dat God de bron is van de liefde. Zijn aanwezigheid in mijn leven is geen spiritueel gevoel, maar krijgt gestalte in contact met mensen om me heen. Liefde zit in de kern van ieder mens. Ik geloof dat hoe dichter we bij onszelf komen, dat dat onze bestemming is. Vanuit me gedragen weten in een groter geheel, wil ik leven en werken. Ik vertrouw erop dat Hij erbij is in elk gesprek. Ongeacht je eigen geloofsovertuiging ben je welkom! Ik geloof dat er geen enkele ervaring of geloofsovertuiging bestaat, waarin we elkaar niet zouden kunnen ontmoeten, Ons mens zijn verbindt ons op weg naar heling en herstel.

 

Komt het dan helemaal goed?

Ik geloof niet dat dat het doel op zich is, het onderweg zijn is genoeg.

Neem je tijd om daarin te groeien. Ik wil graag een stukje met je oplopen in dit proces. Een stukje op weg naar een gelukkiger leven.

En zoals Rainer Maria Rilke het zo mooi verwoordt:

Het komt erop aan alles te leven!

Dat is mijn verlangen voor jou.

 

De werkwijze waar vanuit ik geleerd heb, komen voort uit de Gestalttherapie, Psychosynthese, Bio-energetica, Somato Emotional Release, Emotionally Focused Therapy (EFT - Sue Johnson), Voice Dialogue, Transactionele Analyse, EMDR en Systemisch werk. Ik maak gebruik van oefeningen en technieken uit die stromingen. Door supervisie, intervisie en bijscholingen blijf ik onderweg.