Locatie

Gesprekken vinden plaats aan de Beukenallee 2 te Zwolle. Praktijk Regine is op de 1e verdieping.  

Tarieven

Hieronder vind je de tarieven die gelden vanaf 1 januari 2024.  De tarieven zijn inclusief voorbereiding en administratietijd.

Intake individuele therapie (55 min.) € 90,-*
Therapie sessie (55 min.) € 90,-
Relatietherapie per uur (een sessie duurt 75 min.) € 90,- (exclusief btw)**
Coaching sessie (85 min.) € 195,- (exclusief btw)***
Verslaglegging op verzoek € 90,-

*Op basis van de intake kunnen we samen kijken of het passend is bij wat je zoekt. (Let op: afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd worden in rekening gebracht).

Vergoedingen

Soms wordt individuele therapie (gedeeltelijk) vergoed. Vergoedingen vinden plaats vanuit de aanvullende verzekering en vallen onder alternatieve geneeswijzen of psychosociale zorg. Je hebt geen verwijsbrief nodig. Graag verwijs ik je door naar jouw zorgverzekering om hierover te informeren. Dit verschilt per zorgaanbieder en pakket.

**Praktijk Regine staat ook ingeschreven in het Register Christelijke Zorg. Dit betekent dat wanneer je een aanvullende verzekering hebt bij Pro Life, je een vergoeding krijgt voor psychosociale hulp. Deze vergoeding geldt ook bij relatie therapie.

***Wat betreft zakelijke coaching: als je een werkgever hebt, dan heeft deze vaak een ontwikkelbudget beschikbaar voor personeelsontwikkeling. Als werknemer kun je hier aanspraak op maken en dit besteden aan coaching, training of opleiding. Vraag je werkgever of deze wil investeren in jouw groei.

Lidmaatschap en Registraties

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Dit waarborgt mede de kwaliteit van mijn werk. QualityinCare B.V. heeft vastgesteld dat het door Praktijk Regine
gehanteerde kwaliteitssysteem voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Wtza, Wkkgz en de Wmo. 

Nibig: Wkkgz-geregistreerd 529751

NFG VPMW 9221

Register therapeut BCZ®: 200556R

Register Christelijke Zorg (Pro Life)

AGB-codes zijn op te vragen

EFT relatietherapeut; 4429

Betaling

Aan het eind van de maand ontvang je een factuur welke je binnen 14 dagen kunt voldoen via bankoverschrijving. 

Annuleren en verzetten

Je kunt de afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos afmelden of verzetten. Afmeldingen binnen 24 uur van de afspraak worden volledig in rekening gebracht.

Praktijk Regine is verbonden aan

Spectrum en Vivento en het daarbij behorende netwerk.

Klachten

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. 

Ik neem jou en jouw hulpvraag altijd serieus. Toch kan het voorkomen dat je als cliënt van mijn praktijk een klacht hebt over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat je deze klacht eerst met mij bespreekt. We kijken dan hoe we hier samen uit kunnen komen. Mocht je dat om welke reden niet prettig vinden, dan bied ik je aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Ik heb de klachtenafhandeling geregeld via de NFG. Voor adresgegevens van de klachtenfunctionaris kun je contact opnemen met het NFG-secretariaat via het mailadres info@de-nfg.nl. Zij zullen je informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure. Meer informatie vind je ook hier.