Locatie

Gesprekken vinden plaats aan de Beukenallee 2 te Zwolle. Praktijk Regine is op de 1e verdieping.  

Tarieven

Hieronder vind je de tarieven die gelden vanaf 1 januari 2020.  De tarieven zijn inclusief voorbereiding en administratietijd.

Intake individuele therapie (55 min.) € 80,-*
Therapie sessie (55 min.) € 80,-
Relatietherapie per uur € 95,- (inclusief btw)
Coaching sessie (85 min.) € 190,- (inclusief btw)

*Op basis van de intake kunnen we samen kijken of het passend is bij wat je zoekt. Wanneer je besluit om niet verder te gaan, bereken ik € 55,-. 

Wanneer je kiest voor een zakelijke coaching sessie, is dit meestal inbegrepen in een vast traject, die start met een intake. Voor meer vragen en tarieven hierover, neem contact met mij op.* 

Vergoedingen

Soms wordt individuele therapie (gedeeltelijk) vergoed. Vergoedingen vinden plaats vanuit de aanvullende verzekering en vallen onder alternatieve geneeswijzen of psychosociale zorg. Je hebt geen verwijsbrief nodig. Graag verwijs ik je door naar jouw zorgverzekering om hierover te informeren. Dit verschilt per zorgaanbieder en pakket.

*Wat betreft zakelijke coaching: als je een werkgever hebt, dan heeft deze vaak een ontwikkelbudget beschikbaar voor personeelsontwikkeling. Als werknemer kun je hier aanspraak op maken en dit besteden aan coaching, training of opleiding. Vraag je werkgever of deze wil investeren in jouw groei.

Lidmaatschap en Registraties

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Dit waarborgt mede de kwaliteit van mijn werk.

Nibig: Wkkgz-geregistreerd 529751

NFG VPMW 9221

Register therapeut BCZ®: 200556R

AGB-code Praktijk Regine: 90068019

AGB-code Regine Visscher: 90109006

EFT relatietherapeut; 4429

Betaling

Aan het eind van de maand ontvang je een factuur welke je binnen 14 dagen kunt voldoen via bankoverschrijving. 

Annuleren en verzetten

Je kunt de afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos afmelden of verzetten. Afmeldingen binnen 24 uur van de afspraak worden volledig in rekening gebracht.

Praktijk Regine is verbonden aan: 

Spectrum en Vivento en het daarbij behorende netwerk.

Klachten:

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. 

Ik neem jou en jouw hulpvraag altijd serieus. Toch kan het voorkomen dat je als cliënt van mijn praktijk een klacht hebt over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat je deze klacht eerst met mij bespreekt. We kijken dan hoe we hier samen uit kunnen komen. Mocht je dat om welke reden niet prettig vinden, dan bied ik je aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie

Ook kun je je wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij ik ben aangesloten. Met ingang van 

12-07-2018 is mijn praktijk bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. Meer informatie vind je via de website van het NIBIG.

Contact

Wanneer je een klacht hebt, kun je contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen je informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.